Kommissionens forordning (EF) nr. 1309/2008 af 19. december 2008 om fastsættelse for fangståret 2009 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000