Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2016