Întrebare scrisă E-2835/08 adresată de Maria Eleni Koppa (PSE) și Anni Podimata (PSE) Comisiei. Cheltuieli eligibile