Kommissionens forordning (EF) nr. 2284/94 af 20. september 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2839/93 om særligt salg af interventionssmør med henblik på udførsel til de republikker, der er dannet ved Sovjetunionens opløsning