Rådets forordning (EØF) nr. 1347/78 af 19. juni 1978 om fastsættelse af støtte, der ydes inden for frøsektoren for produktionsårene 1978/1979 og 1979/1980