Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9627 — APG/Elecnor/CC&I) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2019/C 402/09