Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9627 – APG/Elecnor/CC&I) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2019/C 402/09