Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9627 – APG/Elecnor/CC&I) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2019/C 402/09