Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9627 – APG/Elecnor/CC&I) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 402/09