Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9627 — APG/Elecnor/CC&I) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2019/C 402/09