Kirjalik küsimus E-7508/10 Christel Schaldemose (S&D) komisjonile. Koerte häälepaelte eemaldamise keeld