Kommissionens beslutning af 31. marts 1981 om fastsættelse af maksimumsbeløbene for omkostningerne ved levering af smør som fødevarehjælp inden for rammen af licitationsproceduren i henhold til forordning (EØF) nr. 617/81