Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στις μεσογειακές χώρες εταίρους