Cauza C-374/19: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 9 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof – Germania) – HF/Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler [Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Regularizarea deducerilor – Modificarea dreptului de deducere – Bun de capital utilizat atât pentru operațiuni taxabile, cât și pentru operațiuni scutite – Încetare a activității care dă drept de deducere – Utilizare rămasă exclusiv pentru operațiuni scutite]