TITJUR Domstolens dom af 2. februar 1988. # Ministeriet for Skatter og Afgifter mod Investeringsforeningen Dansk Sparinvest. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Højesteret - Danmark. # Kapitaltilførselsafgifter. # Sag 36/86. Investeringsforeningen Dansk Sparinvest