Rådets forordning (EØF) nr. 349/84 af 6. februar 1984 om suspension af toldindrømmelser og forhøjelse af satserne i den fælles toldtarif for visse varer med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om indførelse af kvantitative restriktioner for andre varer med oprindelse i dette land