Asia C-429/20 P: Valitus, jonka Solar Ileias Bompaina AE on tehnyt 11.9.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-143/19, Solar Ileias Bompaina v. komissio, 3.7.2020 antamasta määräyksestä