TITJUR Lebedef og Jones mod Kommissionen Dom afsagt af EU-Personaleretten (Tredje Afdeling) den 30. september 2010. # Giorgio Lebedef og Trevor Jones mod Europa-Kommissionen. # Personalesag - tjenestemænd - løn - vedtægtens artikel 64 - artikel 3, stk. 5, første afsnit, og artikel 9 i bilag XI til vedtægten - justeringskoefficient- ligebehandling. # Sag F-29/09.