EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS KESTÄVÄÄ SIJOITTAMISTA HELPOTTAVASTA KEHYKSESTÄ JA ASETUKSEN (EU) 2019/2088 MUUTTAMISESTA