Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1096 av den 24 juli 2020 om förlängning av godkännandet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för mjölkkor och hästar och om upphävande av förordning (EU) nr 1119/2010 (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) (Text av betydelse för EES)