Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1096 z dne 24. julija 2020 o podaljšanju dovoljenja za Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kot krmni dodatek za krave molznice in konje ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1119/2010 (imetnik dovoljenja Prosol S.p.A.) (Besedilo velja za EGP)