Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1096 van de Commissie van 24 juli 2020 tot verlenging van de vergunning voor Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien en paarden en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1119/2010 (vergunninghouder Prosol S.p.A.) (Voor de EER relevante tekst)