Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1096 (2020. gada 24. jūlijs), ar ko atjauno atļauju Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 izmantot par barības piedevu piena govīm un zirgiem, kā arī atceļ Regulu (ES) Nr. 1119/2010 (atļaujas turētājs – Prosol S.p.A.) (Dokuments attiecas uz EEZ)