Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1096, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2020, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteen hyväksynnän uusimisesta lypsylehmien ja hevosten rehun lisäaineena ja asetuksen (EU) N:o 1119/2010 kumoamisesta (hyväksynnän haltija Prosol SpA) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)