2014/802/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a Deciziilor 2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie pentru comerțul și importurile în Uniune de embrioni de animale din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2014) 8339] Text cu relevanță pentru SEE