Zadeva C-530/06: Sklep predsednika Sodišča z dne 22. oktobra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki