Mål T-579/20: Talan väckt den 21 september 2020 – Genekam Biotechnology mot kommissionen