Zaak T-579/20: Beroep ingesteld op 21 september 2020 — Genekam Biotechnology/Commissie