Verordening (EG) nr. 593/2002 van de Commissie van 5 april 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten