Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Nice)#Sjette Del: Almindelige og afsluttende bestemmelser#Artikel 282#Artikel 211 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)#Artikel 211 - EØF Traktaten