Nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2011 om nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet (2010/2113(INI))