EUROPEES PARLEMENT ZITTING 2019-2020 Vergaderingen van 9 en 10 oktober 2019 De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 145 van 23.4.2021. AANGENOMEN TEKSTEN Vergaderingen van 21 t/m 24 oktober 2019 De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 157 van 30.4.2021. De aangenomen teksten van 23 oktober 2019 betreffende de kwijtingen voor het begrotingsjaar 2017 zijn bekendgemaakt in PB L 333 van 27.12.2019. AANGENOMEN TEKSTEN