Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1010/2012 af 31. oktober 2012 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. november 2012