Kohtuasi C-122/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. jaanuari 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2011/7/EL – Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul – Äritehingud, kus võlgnik on riigiasutus – Liikmesriigi kohustus tagada, et riigiasutusele kehtestatud maksetähtaeg ei ole pikem kui 30 või 60 päeva – Tulemuse saavutamise kohustus)