Spørgsmål nr. 4 af CUSHNAHAN (H-0128/93) til Rådet: GATT- forhandlinger