Kirjalik küsimus E-4008/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Televisioonis näidatav härjavõitlus ajal, kui televiisorit vaatavad lapsed