Cauza C-469/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 iulie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Trimitere preliminară — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29/CE — Societatea informațională — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe — Articolul 2 litera (a) — Dreptul de reproducere — Articolul 3 alineatul (1) — Comunicare publică — Articolul 5 alineatele (2) și (3) — Excepții și limitări — Domeniu de aplicare — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)