Byla C-469/17: 2019 m. liepos 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Funke Medien NRW GmbH/Vokietijos Federacinė Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Informacinė visuomenė — Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas — 2 straipsnio c punktas — Atgaminimo teisė — 3 straipsnio 1 dalis — Viešas paskelbimas — 5 straipsnio 2 ir 3 dalys — Išimtys ir apribojimai — Apimtis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija)