asia C-469/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.7.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof — Saksa) — Funke Medien NRW GmbH v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — Tietoyhteiskunta — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen — 2 artiklan a alakohta — Kappaleenvalmistusoikeus — 3 artiklan 1 kohta — Yleisölle välittäminen — 5 artiklan 2 ja 3 kohta — Poikkeukset ja rajoitukset — Ulottuvuus — Euroopan unionin perusoikeuskirja)