Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1173 z dne 4. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, kar zadeva trajanje obdobja predhodnega razkritja