Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1173 zo 4. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, pokiaľ ide o trvanie obdobia predbežného poskytovania informácií