Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1173 (2020. gada 4. jūnijs), ar ko attiecībā uz iepriekšējas informācijas izpaušanas perioda ilgumu groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis