Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1173 2020 m. birželio 4 d. kuriuo dėl išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpio trukmės iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių