TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, FEMTE DEL - FAELLESSKABETS INSTITUTIONER, AFSNIT I - BESTEMMELSER VEDROERENDE INSTITUTIONERNE, KAPITEL 1: INSTITUTIONERNE, FOERSTE AFDELING: FORSAMLINGEN, ARTIKEL 144