Sprawa T-688/19: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2019 r. – VeriGraft/EASME