Zaak T-688/19: Beroep ingesteld op 8 oktober 2019 – VeriGraft/Easme