Věc T-688/19: Žaloba podaná dne 8. října 2019 – VeriGraft v. EASME