Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 35/2003 af 14. marts 2003 om ændring af bilag XIII (transport) til EØS-aftalen