Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1380, 1. oktoober 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2