Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1380 του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2020 για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη